Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zachodniopomorskie e-Zdrowie RPZP.09.10.00-32-002/18-00

Informujemy o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.”Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie). Beneficjentem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, a Regionalny Szpital w Kołobrzegu jest jednym z partnerów Projektu.

Całkowita wartość projektu zgodnie z decyzją nr RPZP.09.10.00-32-002/18-00, zawartą w dniu 21 listopada 2018 roku 39 992 441,92 zł, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 33 993 575,56 zł 85,00%
Budżet Państwa 3 999 244,19 zł 10,00%
Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę (WZP) 1 000 000,00 zł 2,50%
Środki SPZOZ 999 622,17 zł 2,50%

Partnerzy projektu:
W bezpośredniej realizacji projektu planuje się udział jednostek dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Inne podmioty ochrony zdrowia m.in. szpitale powiatowe, szpitale kliniczne lub niepubliczne jednostki ochrony zdrowia, będą mogły korzystać z rezultatów projektu, w szczególności z e-usług oraz gromadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) na poziomie regionalnym.

Projekt realizowany będzie przez jednostki związane Umową o Partnerstwie:
1. Województwo Zachodniopomorskie – Lider,
oraz podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – partnerzy projektu:
2. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,
3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie”,
5. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki,
7. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
8. Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika,
9. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
10. Regionalny Szpital w Kołobrzegu– partner projektu,
11. SP ZOZ Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,
12. Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna"- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu,
13. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie,
14. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie.

Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.

Informacji o Projekcie udziela:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zdrowia
Biuro ds. e-Zdrowia
ul. Piłsudzkiego 40, 70-421 Szczecin
e-mail: e-zdrowie@wzp.pl, tel. 91 45 28 692
www.wz.wzp.pl
www.rpo.wzp.pl

Więcej na ten temat pod linkiem http://wzp.pl/zachodniopomorskie-e-zdrowie

Projekt „Zachodniopomorskie E-Zdrowie”

W wyniku zakończenia realizacji projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie" w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu osiągnięto wiele pozytywnych efektów bardzo ważnych zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej szpitala.

Modernizacja sieci teleinformatycznej i serwerowni, rozbudowa infrastruktury serwerowej i macierzowej wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym pozwoliła na efektywne i bezpieczne wykorzystywanie szpitalnych systemów informatycznych, które w dzisiejszych czasach są niezbędne do prowadzenia procesów leczniczych u pacjentów.

Dzięki stworzeniu odpowiedniej bazy sprzętowej i wdrożeniu dotychczas nie wykorzystywanych lub wykorzystywanych tylko w ograniczonym zakresie modułów oprogramowania SSI, takich jak:

  1. Zakład Rehabilitacji – możliwe było efektywniejsze planowanie zabiegów dla pacjentów, usprawnienie pracy rehabilitantów, rezygnacja z dokumentacji papierowej;
  2. Blok Operacyjny – usprawnił planowanie zabiegów, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie sal operacyjnych na blokach, lepsze zarządzanie kadrą medyczną pracującą na blokach, a przez bezpośrednią obecność protokołów operacyjnych w systemie informatycznym szpitala, łatwiejsza ich analiza usprawniająca proces leczniczy pacjenta;
  3. E-ZLA i e-Skierowania zintegrowane z systemami informatycznymi ZUS, dostępne bezpośrednio ze szpitalnego systemu informatycznego usprawniły i skróciły czas wytworzenia zwolnienia lekarskiego, skierowania na dalsze leczenie, środki zaopatrzenia ortopedycznego, okulary itp. Dzięki temu zaraz po ich wytworzeniu są one dostępne w systemach ZUS, a tym samym u innych podmiotów, które je wykorzystują. Pacjent nie musi już posługiwać się dokumentacją papierową, która często była mało czytelna oraz łatwa do zagubienia;
  4. E-Rejestracja lokalna na stronie szpitala i e-Powiadomienia umożliwiające poprzez stronę internetową szpitala rejestrację na określony termin do poradni specjalistycznej, a przy zbliżającej się wizycie otrzymanie drogą elektroniczną przypomnienia z zaproszeniem do poradni. Dzięki temu pacjenci nie muszą osobiście stawiać się w szpitalu lub drogą telefoniczną uzgadniać terminu wizyty;
  5. Zdarzenia medyczna i EDM (Elektroniczna dokumentacja Medyczna) - poprawiła opiekę nad pacjentem. Kadra medyczna ma dostęp do informacji o pacjentach w czasie rzeczywistym, w tym historii medycznej, wyników testów i informacji o lekach. Ten dostęp w czasie rzeczywistym umożliwia lekarzom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących opieki nad pacjentem, co skutkuje lepszymi wynikami i bardziej spersonalizowanymi planami leczenia. EDM poprawiła dokładność informacji o pacjencie poprzez zmniejszenie potencjalnego błędu ludzkiego związanego z systemami papierowymi. EDM ułatwia kadrze medycznej śledzenie zmian w danych pacjentów, co skutkuje bardziej dokładnymi i aktualnymi zapisami. EDM umożliwia pacjentom i pracownikom służby zdrowia dostęp do informacji zdrowotnych w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp ten umożliwia kadrze medycznej podejmowanie świadomych decyzji dotyczących opieki nad pacjentem i umożliwia pacjentom bardziej aktywną rolę w ich opiece zdrowotnej. EDM poprawia również bezpieczeństwo pacjentów, zmniejszając liczbę błędów i poprawiając dokładność informacji o pacjencie. EDM pomaga w zapobieganiu niepożądanym zdarzeniom związanym z lekami, ostrzegając personel medyczny o potencjalnych interakcjach lekowych i alergiach.

Reasumując:

Elektroniczna wymiana informacji w opiece zdrowotnej przynosi szereg korzyści, w tym obniżenie kosztów funkcjonowania systemu zdrowia i oszczędności dla pacjentów. Przejście od tradycyjnych, papierowych dokumentów medycznych do cyfrowych rozwiązań może znacząco poprawić efektywność całego systemu opieki zdrowotnej.

Obniżenie kosztów administracyjnych: Elektroniczna wymiana danych eliminuje konieczność drukowania, przechowywania i przesyłania dokumentów papierowych. To ogranicza koszty związane z utrzymaniem papierowej dokumentacji oraz pracą biurową związaną z jej przetwarzaniem.

Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań: Dzięki elektronicznej wymianie danych, wyniki badań mogą być przekazywane między jednostkami szpitalnymi błyskawicznie, co skraca czas oczekiwania pacjentów na diagnozę i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

Unikanie powtórnych badań: Lekarz mający dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta może sprawdzić historię jego badań, unikając konieczności powtarzania tych samych procedur diagnostycznych, co prowadzi do oszczędności zarówno czasu, jak i kosztów dla systemu zdrowia.

Poprawa koordynacji opieki: Dzięki dostępowi do pełnej historii medycznej pacjenta, różni specjaliści i lekarze pierwszego kontaktu mogą lepiej koordynować opiekę nad pacjentem, unikając powtórzeń i błędów w leczeniu.

Oszczędności dla pacjentów: Dostęp do własnej dokumentacji medycznej poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) eliminuje konieczność wielokrotnego dostarczania dokumentów papierowych przy każdej wizycie u lekarza czy w szpitalu. Ponadto, możliwość porównywania wyników badań między różnymi placówkami medycznymi pozwala pacjentom świadomie wybierać najlepsze dla siebie rozwiązania lecznicze, co może prowadzić do ograniczenia kosztów opieki zdrowotnej.

W rezultacie, elektroniczna wymiana informacji w opiece zdrowotnej przyczynia się do usprawnienia całego systemu, zapewniając oszczędności zarówno dla instytucji medycznych, jak i pacjentów, a także poprawiając jakość świadczonej opieki zdrowotnej.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-18 00:28przez:
Opublikowano:0000-00-00 11:48przez:
Zmodyfikowano:2024-02-14 11:47przez: Gracjan Tyczyński
Podmiot udostępniający: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Odwiedziny:2972

Rejestr zmian

  • [2024-02-14 11:47:19]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
  • [2024-02-06 08:55:30]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
  • [2024-02-06 08:51:12]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
  • [2024-02-06 08:50:24]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
  • [2021-12-18 00:28:16]Informacja o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”