Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

 
  • Kierownik zespołu techników: Joanna Cyckiewicz

Telefony:

94 35 30 289 – Rejestracja
94 35 35 302 – Kierownik Pracowni
94 35 30 291 – Zespół Techników
94 35 30 295 – Rejestracja Tomografii Komputerowej
94 35 30 294 – Rejestracja Rezonansu Magnetycznego

Usługi świadczone w pracowni:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi dla wszystkich oddziałów szpitala, poradni specjalistycznych oraz innych zakontraktowanych niepublicznych jednostek służby zdrowia.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest w pełni ucyfrowiona. Klasyczne radiogramy zastąpiono systemem cyfrowym dzięki któremu obrazy można bez problemu archiwizować, przesyłać do konsultacji do innych ośrodków, powielać dowolną ilość razy oraz porównywać z badaniami wykonywanymi wcześniej. Pacjenci nie otrzymują już trudnych do właściwego przechowywania oraz nieporęcznych klisz rentgenowskich. Zamiast tego dostają płyty CD z nagranym badaniem, które można odtworzyć na dowolnym komputerze.

Informacje dla pacjentów i lekarzy kierujących:

Podstawą do wykonania badania jest skierowanie. Jest to źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania a także postawienia trafnego rozpoznania. Od 01.01.2003 r., zgodnie z nowymi przepisami (tzw. Prawo Atomowe), każdy pacjent nawet ten, który sam płaci za badania powinien posiadać skierowanie od lekarza (dotyczy to badań RTG, TK).

Poprawnie wypełnione skierowanie powinno zawierać:

pieczątkę jednostki kierującej, pieczątkę lekarza, imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania pacjenta, rodzaj badania, dotychczasowy przebieg choroby, rozpoznanie oraz kod ICD10 (tylko badania rozliczane w NFZ).

W każdym przypadku konieczne jest przedstawianie do każdego badania wyników i zdjęć badań z poprzednich procedur diagnostycznych.

Tomografia komputerowa:

Badanie Tomografii Komputerowej jest wysokospecjalistycznym medycznym badaniem diagnostycznym, w którym obrazy uzyskiwane są przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie jonizujące stosowane w czasie badania jest promieniowaniem o stosunkowo niskiej dawce, nie jest jednak całkowicie obojętne dla organizmu pacjenta.

Pacjent winien zgłosić się do badania 6 godzin po ostatnim posiłku, przy czym jeśli zażywa stałe leki, powinien przyjąć je w ustalonej dawce i czasie. Dozwolone jest wypicie umiarkowanej ilości płynu, lecz nie później niż 2 godziny przed badaniem.

Pacjenci chorzy na cukrzycę kwalifikowani są do badań na godziny poranne. Powinni przynieść insulinę lub lek p/cukrzycowy oraz śniadanie. Do oceny układu kostnego lub świeżych urazów pacjent może być po posiłku (nie podajemy wtedy kontrastu).

Może zaistnieć potrzeba podania kontrastu dożylnie. O podaniu kontrastu dożylnego decyduje lekarz radiolog kierując się wskazaniami lekarza prowadzącego oraz stanem pacjenta. Środek ten sporadycznie może powodować objawy uczuleniowe (nudności, wymioty, odczyny skórne, niezwykle rzadko zaburzenia oddychania i układu krążenia).

Radiologia konwencjonalna:

Pod tym pojęciem mieszczą się wszystkie badania radiologiczne.

Przygotowanie do badania:

KONTRASTOWE BADANIE NEREK I DRÓG MOCZOWYCH:

w dniu poprzedzającym badanie choremu rano podaje się lekkie, nie wzdymające pokarmy oraz doustny środek przeczyszczający, przez cały dzień chory przyjmuje 2 kapsułki Espumisanu 3 razy dziennie. Należy wykonać badanie krwi na poziom kreatyniny 1 do 2 dni przed badaniem,

w dniu badania chory pozostaje na czczo.

BADANIE KONTRASTOWE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY:

w dniu poprzedzającym badanie chory nie je kolacji,

w dniu badania pozostaje na czczo, nie pali papierosów.

BADANIE DWUKONTRASTOWE JELITA GRUBEGO:

Dwa dni przed badaniem:

zalecana jest dieta z wykluczeniem mleka, sera, chleba, owoców i jarzyn (zalecane są wodniste zupy, białe mięso, gotowane ryby, czyste galaretki, sucharki).

Jeden dzień przed badaniem:

zalecana jest dieta płynna,

zastosować należy preparat Fortrans – w dniu poprzedzającym badanie, po południu w okresie 3-4 godzin należy wypić 3-4 l. płynu (1 torebkę preparatu należy rozpuścić w 1 litrze wody). Lek należy przyjmować do uzyskania czystej i wolnej od cząsteczek stałych wydaliny z jelita.

W dniu badania:

chory nie je, nie pije, nie pali.

ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO I MIEDNICY:

w dniu poprzedzającym badanie choremu podaje się lekkie nie wzdymające pokarmy oraz doustny środek przeczyszczający.

W radiologicznej diagnostyce konwencjonalnej stosuje się promieniowanie jonizujące X (rentgenowskie).

ULTRASONOGRAFIA:

W pracowni badane są narządy jamy brzusznej wraz z przestrzenią zaotrzewnową i narządami miednicy małej.

Badane są także narządy powierzchowne – ślinianki, węzły chłonne gruczoły piersiowe, tarczyca, jądra i wszelkie zmiany w tkankach miękkich oraz przezciemiączkowe u małych dzieci.

ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA:

Jest to przepływowe badanie tętnic i żył. Największe zastosowanie ma w chirurgii naczyń, neurologii i neurochirurgii.

Uwaga !

JEŻELI ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO,

ŻE JESTEŚ W CIĄŻY:

POWIEDZ O TYM LEKARZOWI, A TAKŻE

TECHNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU APARAT RTG

PRZED WYKONANIEM BADANIA:

NAJKORZYSTNIEJSZYM PRZEDZIAŁEM CZASU DO WYKONYWANIA BADAŃ Z ZASTOSOWANIEM PROMIENIOWANIA RTG U KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM (do 45 r. ż) jest przedział 10 dni począwszy od pierwszego dnia cyklu miesiączkowego, podczas którego nie ma obawy zapłodnienia.

---------------------------------------------------------

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz. 1941) zgodnie z art. 32c pkt.2

Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

Działalność wykonywana jest na podstawie zezwoleń Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Jednostka prowadzi ocenę narażenia:

  • pracowników metodą dozymetrii indywidualnej
  • osób z ogółu ludności metodą dozymetrii środowiskowej – pomiary osłon stałych nie przekraczają limitów określonych przepisami prawa – zmierzone wartości <0,1mSv).

Regionalny Szpital w Kołobrzegu na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych i środowiskowych, stwierdza, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu roku  nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-02 10:20przez:
Opublikowano:0000-00-00 13:34przez: Gracjan Tyczyński
Zmodyfikowano:2023-01-27 13:33przez: Gracjan Tyczyński
Podmiot udostępniający: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Odwiedziny:15055

Rejestr zmian

  • [2023-01-27 13:33:12]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
  • [2022-09-30 09:12:54]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści