209. Mikołajki w kołobrzeskim szpitalu

Grudzień 7, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

6 grudnia to wyjątkowy dzień dla każdego dziecka. Pamiętając o najmłodszych pacjentach przebywających w tym dniu w szpitalu Dyrekcja Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu oraz kibice i piłkarze Klubu Kotwica Kołobrzeg wspólnie odwiedzili pacjentów przebywających w Oddziale Pediatrii wręczając świąteczne upominki wraz z serdecznymi życzeniami powrotu do zdrowia.

208. Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

Listopad 23, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 29 września 2016 roku zawarto umowę  na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Dotacje przeznaczono  na zakup wyposażenia do Izby Przyjęć Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w wysokości 20.000,00 zł.

207. Przesiewowe badania okulistyczne prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy i Miasta Kołobrzeg

Listopad 21, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 18 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się spotkanie podczas, którego podsumowano realizowane od czerwca br. przesiewowe badania wzroku wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kołobrzeg  oraz omówiono rozpoczęty program badań wśród uczniów szkół znajdujących się na terenie Miasta Kołobrzeg.

206. Konferencja zamykająca projekt termomodernizacji budynków Regionalnego Szpitala

Listopad 21, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 18 listopada 2016 roku miała miejsce konferencja zamykająca projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowany od października 2014 roku. Projekt został wykonany dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (Europejski Obszar Gospodarczy – UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu było Ministerstwo Środowisko, w którego imieniu działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

205. Przesiewowe badania wzroku u dzieci w wieku szkolnym

Listopad 7, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Kołobrzeg, Wójta Gminy Kołobrzeg oraz Dyrekcji i lekarzy okulistów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w dniu 26 marca 2016 roku zawarto porozumienie dotyczące przesiewowych badań diagnostycznych w zakresie chorób oczu dla dzieci w wieku szkolnym. Do realizacji tego zadania Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzymał środki finansowe w wysokości  50.000,00 zł od Miasta oraz 10.000,00 zł od Gminy na zakup specjalistycznego sprzętu, który umożliwi wykonywanie badań przesiewowych i diagnostycznych wśród uczniów szkół podstawowych.

Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne!

Październik 14, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Regionalny Szpital w Kołobrzegu zaprasza Panie do korzystania z bezpłatnych badań cytologicznych realizowanych w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy pod nazwą Biały Tydzień.

204. Modernizacja sali gimnastycznej Zakładu Rehabilitacji

Październik 3, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 30 września 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej Zakładu Rehabilitacji kołobrzeskiego szpitala, której modernizacja była ostatnim etapem prac realizowanych w ramach remontu zakładu. W uroczystości udział wzięła Pani Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, lek. Marek Hok Poseł na Sejm, Janusz Gromek Prezydent Miasta Kołobrzeg, Tomasz Szymański Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, przedstawiciele spółek Miejskiej Energetyki Cieplnej oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu, przedstawiciele głównego wykonawcy prac remontowych oraz pracownicy Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

203. Narada Dyrektorów Wydziałów ds. Ochrony Zdrowia Urzędów Marszałkowskich

Październik 3, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniach 29-30 września 2016 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbywała się narada Dyrektorów Wydziałów/Departamentów właściwych ds. Ochrony Zdrowia Urzędów Marszałkowskich z całego kraju. Głównym tematem spotkania były zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na jednostki samorządu terytorialnego,  użyteczność Map Potrzeb Zdrowotnych oraz zaawansowane rozwiązania na rzecz poprawy efektywności opieki zdrowotnej i zwiększania racjonalności wydatkowania środków w tym zakresie.

202. Obchody Światowego Dnia Serca

Wrzesień 26, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Światowy Dzień Serca jest przedsięwzięciem międzynarodowym zainicjowanym przez World Heart Federation z udziałem WHO, UNESCO i UNICEF’u. Centralne obchody odbywają się co roku jednocześnie w ponad 100 krajach na całym świecie. Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu obchodzona jest od 14 lat w każdą ostatnią niedzielę września.

201. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Wrzesień 16, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 06 września 2016 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.