214. Zakończenie modernizacji Zespołu Poradni i Pracowni Okulistycznych

Styczeń 20, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 20 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Poradni i Pracowni Okulistycznych po modernizacji wykonanej w ramach zadania pn. „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – II etap” z udziałem Pana Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrekcji oraz kierownictwa Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, lek. Katarzyny Koppicz – Bojanowskiej Z-cy Ordynatora Oddziału Okulistycznego oraz personelu Oddziału i Poradni Okulistycznej.

213. Powitanie pierwszego noworodka w 2017 roku

Styczeń 2, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

01 stycznia o godz. 11:28 na świat przyszedł pierwszy noworodek urodzony w 2017 roku. Z gratulacjami dla szczęśliwych rodziców  przybyli Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego, Jerzy Wolski Wiceprezydent Miasta Kołobrzeg oraz Grzegorz Sosna Z-ca Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

212. Podziękowanie za udzielone wsparcie

Grudzień 30, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 30 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie poświęcone darczyńcom, którzy przekazali na rzecz Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu darowizny w postaci środków finansowych oraz różnego rodzaju asortymentu z przeznaczeniem dla oddziałów szpitalnych.

211. Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

Grudzień 22, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 28 czerwca 2016 roku zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala przeznaczoną na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.

210. Przedświąteczne spotkanie pracowników Szpitala

Grudzień 20, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 19 grudnia 2016 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbyło się przedświąteczne spotkanie pracowników Szpitala oraz zaproszonych gości.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Pani Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan lek. Czesław Hoc Europoseł, Pan Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego, Pan Jerzy Wolski Z-ca Prezydent Miasta Kołobrzeg ds. Społecznych, Wójtowie Gmin, Pani Joanna Gawenda Dyrektor Biura Pana lek. Marka Hoka Posła na Sejm oraz ordynatorzy oddziałów, pielęgniarki oddziałowe, kierownicy komórek organizacyjnych i przedstawiciele związków zawodowych.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu serdecznie zaprasza na KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Grudzień 9, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

209. Mikołajki w kołobrzeskim szpitalu

Grudzień 7, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

6 grudnia to wyjątkowy dzień dla każdego dziecka. Pamiętając o najmłodszych pacjentach przebywających w tym dniu w szpitalu Dyrekcja Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu oraz kibice i piłkarze Klubu Kotwica Kołobrzeg wspólnie odwiedzili pacjentów przebywających w Oddziale Pediatrii wręczając świąteczne upominki wraz z serdecznymi życzeniami powrotu do zdrowia.

208. Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

Listopad 23, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 29 września 2016 roku zawarto umowę  na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Dotacje przeznaczono  na zakup wyposażenia do Izby Przyjęć Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w wysokości 20.000,00 zł.

207. Przesiewowe badania okulistyczne prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy i Miasta Kołobrzeg

Listopad 21, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 18 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się spotkanie podczas, którego podsumowano realizowane od czerwca br. przesiewowe badania wzroku wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kołobrzeg  oraz omówiono rozpoczęty program badań wśród uczniów szkół znajdujących się na terenie Miasta Kołobrzeg.

206. Konferencja zamykająca projekt termomodernizacji budynków Regionalnego Szpitala

Listopad 21, 2016 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 18 listopada 2016 roku miała miejsce konferencja zamykająca projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowany od października 2014 roku. Projekt został wykonany dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (Europejski Obszar Gospodarczy – UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu było Ministerstwo Środowisko, w którego imieniu działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).