Pracownia EKG, EEG, Prób wysiłkowych

Rejestracja:
Od poniedziałku do piątku od 07.25 do 15:00

Osobiście lub pod numerem telefonu:
Pracownia EKG, Prób wysiłkowych (gab. 36,37,38) – 94 35 30 304
Pracownia EEG (gab. 39,40) – 94 35 30 316

Lokalizacja:
Pracownie znajdują się na I piętrze – wejście główne do Szpitala.

Uwaga:
Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.