Pracownia Diagnostyki Obrazowej

 
  • Kierownik zespołu techników: Joanna Cyckiewicz
Telefony:

94 35 30 289 – Rejestracja
94 35 35 302 – Kierownik Pracowni
94 35 30 291 – Kierownik Zespołu Techników
94 35 30 295 – Pracownia Tomografii Komputerowej
94 71 36 243 – Pracownia Mammograficzna

Usługi świadczone w pracowni:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi dla wszystkich oddziałów szpitala, poradni specjalistycznych oraz innych zakontraktowanych niepublicznych jednostek służby zdrowia.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest w pełni ucyfrowiona. Klasyczne radiogramy zastąpiono systemem cyfrowym dzięki któremu obrazy można bez problemu archiwizować, przesyłać do konsultacji do innych ośrodków, powielać dowolną ilość razy oraz porównywać z badaniami wykonywanymi wcześniej. Pacjenci nie otrzymują już trudnych do właściwego przechowywania oraz nieporęcznych klisz rentgenowskich. Zamiast tego dostają płyty CD z nagranym badaniem, które można odtworzyć na dowolnym komputerze.

Informacje dla pacjentów i lekarzy kierujących:

Podstawą do wykonania badania jest skierowanie. Jest to źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania a także postawienia trafnego rozpoznania. Od 01.01.2003 r., zgodnie z nowymi przepisami (tzw. Prawo Atomowe), każdy pacjent nawet ten, który sam płaci za badania powinien posiadać skierowanie od lekarza (dotyczy to badań RTG, TK).

Poprawnie wypełnione skierowanie powinno zawierać:

pieczątkę jednostki kierującej, pieczątkę lekarza, imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania pacjenta, rodzaj badania, dotychczasowy przebieg choroby, rozpoznanie oraz kod ICD10 (tylko badania rozliczane w NFZ).

W każdym przypadku konieczne jest przedstawianie do każdego badania wyników i zdjęć badań z poprzednich procedur diagnostycznych.

Tomografia komputerowa:

Badanie Tomografii Komputerowej jest wysokospecjalistycznym medycznym badaniem diagnostycznym, w którym obrazy uzyskiwane są przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie jonizujące stosowane w czasie badania jest promieniowaniem o stosunkowo niskiej dawce, nie jest jednak całkowicie obojętne dla organizmu pacjenta.

Pacjent winien zgłosić się do badania 6 godzin po ostatnim posiłku, przy czym jeśli zażywa stałe leki, powinien przyjąć je w ustalonej dawce i czasie. Dozwolone jest wypicie umiarkowanej ilości płynu, lecz nie później niż 2 godziny przed badaniem.

Pacjenci chorzy na cukrzycę kwalifikowani są do badań na godziny poranne. Powinni przynieść insulinę lub lek p/cukrzycowy oraz śniadanie. Do oceny układu kostnego lub świeżych urazów pacjent może być po posiłku (nie podajemy wtedy kontrastu).

Może zaistnieć potrzeba podania kontrastu dożylnie. O podaniu kontrastu dożylnego decyduje lekarz radiolog kierując się wskazaniami lekarza prowadzącego oraz stanem pacjenta. Środek ten sporadycznie może powodować objawy uczuleniowe (nudności, wymioty, odczyny skórne, niezwykle rzadko zaburzenia oddychania i układu krążenia).

Pracownia wykonuje również specjalistyczne badanie stomatologiczne (program DentalTK), które jest precyzyjnym badaniem kości wyrostka zębodołowego i służy celom implantologicznym – nie wymaga specjalnego przygotowania. Przeciwwskazaniem jest obecność w jamie ustnej licznych wypełnień amalgamatowych lub stalowych, stałych uzupełnień protetycznych ze względu na generowanie przez nie niemożliwych do usunięcia artefaktów promienistych, które bardzo utrudniają interpretacje obrazu. Uzupełnienia tytanowe nie są przeszkodą w badaniu ze względu na nikłe artefakty.

Radiologia konwencjonalna:

Pod tym pojęciem mieszczą się wszystkie badania radiologiczne.

Przygotowanie do badania:

KONTRASTOWE BADANIE NEREK I DRÓG MOCZOWYCH:

  • w dniu poprzedzającym badanie choremu rano podaje się lekkie, nie wzdymające pokarmy oraz doustny środek przeczyszczający, przez cały dzień chory przyjmuje 2 kapsułki Espumisanu 3 razy dziennie. Należy wykonać badanie krwi na poziom kreatyniny 1 do 2 dni przed badaniem,
  • w dniu badania chory pozostaje na czczo.

BADANIE KONTRASTOWE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY:

  • w dniu poprzedzającym badanie chory nie je kolacji,
  • w dniu badania pozostaje na czczo, nie pali papierosów.

BADANIE DWUKONTRASTOWE JELITA GRUBEGO:

Dwa dni przed badaniem:

  • zalecana jest dieta z wykluczeniem mleka, sera, chleba, owoców i jarzyn (zalecane są wodniste zupy, białe mięso, gotowane ryby, czyste galaretki, sucharki).

Jeden dzień przed badaniem:

  • zalecana jest dieta płynna,
  • zastosować należy preparat Fortrans – w dniu poprzedzającym badanie, po południu  w okresie 3-4 godzin należy wypić 3-4 l. płynu (1 torebkę preparatu należy rozpuścić w 1 litrze wody). Lek należy przyjmować do uzyskania czystej i wolnej od cząsteczek stałych wydaliny z jelita.

W dniu badania:

  • chory nie je, nie pije, nie pali.

ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO I MIEDNICY:

  • w dniu poprzedzającym badanie choremu podaje się lekkie nie wzdymające pokarmy oraz doustny środek przeczyszczający.

W radiologicznej diagnostyce konwencjonalnej stosuje się promieniowanie jonizujące X (rentgenowskie).

ULTRASONOGRAFIA:

W pracowni badane są narządy jamy brzusznej wraz z przestrzenią zaotrzewnową i narządami miednicy małej.

Badane są także narządy powierzchowne – ślinianki, węzły chłonne gruczoły piersiowe, tarczyca, jądra i wszelkie zmiany w tkankach miękkich  oraz przezciemiączkowe u małych dzieci.

ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA:

Jest to przepływowe badanie tętnic i żył. Największe zastosowanie ma w chirurgii naczyń, neurologii i neurochirurgii.

Uwaga !

JEŻELI ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO,

ŻE JESTEŚ W CIĄŻY:

POWIEDZ O TYM LEKARZOWI, A TAKŻE

TECHNIKOWI OBSŁUGUJĄCEMU APARAT RTG

PRZED WYKONANIEM BADANIA:

NAJKORZYSTNIEJSZYM PRZEDZIAŁEM CZASU DO WYKONYWANIA BADAŃ Z ZASTOSOWANIEM PROMIENIOWANIA RTG U KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM (do 45 r. ż) jest przedział 10 dni począwszy od pierwszego dnia cyklu miesiączkowego, podczas którego nie ma obawy zapłodnienia.