Laboratorium Mikrobiologiczne

Telefony:

094 35 30 409 – Kierownik
094 35 30 213 – Pracownie
094 35 30 359 – Rejestracja Laboratorium

Ogólna informacja o laboratorium

Laboratorium Mikrobiologiczne
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
ul. E. Łopuskiego 31-33

Wpis do rejestru : Księga Rejestrowa Wojewody Nr 32-00737

Typ laboratorium zgodnie z klasyfikacją NFZ typ B 1 – przyszpitalne

W skład personelu zakładu wchodzą:

 • dwóch magistrów analityki medycznej – diagnostów laboratoryjnych,
 • pięciu starszych techników analityki medycznej,
 • sekretarka medyczna,
 • pomoc laboratoryjna.

Typ laboratorium zgodnie z klasyfikacją NFZ typ B 1

Godziny pracy laboratorium:
 • w dni powszednie od 7:00 do 19:00
 • w soboty od 7:25 do 15:00
 • w niedziele i święta od 7:00 do 12:00
 • poza wymienionymi godzinami pracy w przypadku opracowania pilnych materiałów, których nie można przechowywać od pacjentów hospitalizowanych, wzywani są do pracy asystenci.

NOWY ZAKRES ODPŁATNYCH BADAŃ (kliknij tu…)

Aktualnie wykonywane badania w Laboratorium Mikrobiologicznym – Kołobrzeg 01.10.2017r

BADANIA  IMMUNOSEROLOGICZNE

1.

Borrelia burgdorferi   w klasie  IgM

2.

Borrelia burgdorferi   w klasie   IgG

3.

Clostridium difficile Toksyna  A i   B  w kale

4.

Clostridium difficile  GDH  w kale

5.

Mononukleoza zakaźna w klasie IgM

6.

Mononukleoza zakaźna w klasie IgG

7.

 Mononukleoza zakaźna w klasie EBNA
BADANIA   SEROLOGII MANUALNEJ 
8. Lateks ASO
9. Lateks  R
10. RPR (metoda przesiewowa w kierunku diagnostyki kiły )
11. Chlamydia trachomatis z wymazu  z kanału szyjki macicy , wymazu z  cewki moczowej i moczu
12. Borrelia burgdorferi w klasie IgM test potwierdzenia metodą dot blot
13. Borrelia burgdorferi w klasie IgG test potwierdzenia metodą dot blot
14. Profil alergologiczny Atopy Lithuania 36 alergenów
15. Profil alergologiczny Atopy Screent 54 alergenów
16. Test ANA Profil 3
17. Profil DPA-Dx Pediatryczny – testy przed odczulaniem (zawierający alergeny mleka, jaja kurzego, orzeszków ziemnych i pyłków drzew) – 132 zł
18. Profil DPA-Dx Pyłki – testy przed odczulaniem (zawierający alergeny brzozy i tymotki) – 111 zł
BADANIA   BAKTERIOLOGICZNE
19. Posiew moczu
20. Wymaz z gardła,  nosa
21. Wymaz z ucha, spojówek
22. Posiew plwociny , wydzieliny z drzewa oskrzelowego
23. Posiew wymazu z rany, cewnika, odleżyn
24. Wymaz z pochwy
25. Posiew nasienia
26. Posiew ropy, punktatu z kolana i inne aspiraty
27. Posiew cewki moczowej
28. Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego z typowaniem serologicznym
29. Posiew krwi – tlenowy
30. Posiew krwi – beztlenowy
31. Posiew wymazu z odbytu
32. Posiew kału
33. Badanie kału na Rota i Adenowirusy do wyczerpania testów.
Test Immunochromatograficzny 3-w-1, który wykrywanie i różnicowanie rotawirusa, adenowirusa i norawirusa w pojedynczym ekstrakcie próbki kału.
34. Posiew płynu z opłucnej, ropy  z zatok, popłuczyn z zatok
35. Badanie moczu w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealiticum wraz z antybiogramem 
36. Badania  mykologiczne :  paznokci,  włosów ,  zeskrobin ze zmian skórnych
37. Posiew wymazu  z pochwy w kierunku Streptoccocus agalactiae
38. Posiew wymazu  z odbytu w kierunku Streptoccocus agalactiae
39. Badania epidemiologiczne ze środowiska szpitalnego
40. Badania epidemiologiczne  na nosicielstwo od pacjentów
41. Badania epidemiologiczne  na nosicielstwo od personelu
42. Badania epidemiologiczne  odciskowe z dłoni  od personelu


Wykaz aparatury pomiarowej:

 • System do monitorowania hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych – BacT / ALERT 3 D,
 • System automatyczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości – mini API,
 • System do badań serologicznych – mini VIDAS.

Rys historyczny:

Laboratorium Mikrobiologiczne zostało otwarte w maju 1988 roku po zaadaptowaniu pomieszczeń na ulicy Szpitalnej 7, gdzie przez 11 lat miało nieprzerwanie swoją lokalizację.

Uroczyste otwarcie nowej placówki w szpitalu, jakim było Laboratorium Mikrobiologiczne odbyło się z udziałem ówczesnego Konsultant Regionalnego ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej prof. S. Kryńskiego z Akademii Medycznej z Gdańska, Lekarza Wojewódzkiego dr R. Smaczyńskiej , dyrektora szpitala, ordynatorów oddziałów, kierowników działów i pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego.

Od maja 1999 roku laboratorium zostało przeniesione na teren szpitala i od tego czasu swoje pomieszczenia ma na poziomie wysokiego parteru. Od początku swej działalności laboratorium uczestniczy w wielu programach krajowych i międzynarodowych dotyczących izolacji patogenów z wybranych zakażeń oraz kreślenie ich lekooporności.

Programy te są nadzorowane przez Konsultanta Kraj owego ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej , firmy farmaceutyczne i towarzystwa naukowe. Przez wiele lat laboratorium uczestniczyło w programie JBIOMIC”, w którym opracowywano dane dotyczące lekooporności szczepów izolowanych z materiałów od pacjentów hospitalizowanych jak i ambulatoryjnych. Po trzyletnim opracowywaniu danych i posumowaniu programu okazało się, że spośród 10 laboratoriów w kraju biorących udział w programie Laboratorium Mikrobiologiczne w Kołobrzegu najlepiej wykorzystało ten program do rutynowej pracy i zgromadziło największą bazę danych. W ramach nagrody kierownik laboratorium uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Zakażeń Szpitalnych , która odbyła się od 4 do 8 września 1994 roku w Londynie.

Najdłużej trwającym programem, w którym bierze udział laboratorium jest międzynarodowy program „ Aleksander”, mający na celu izolację, identyfikację oraz oznaczanie lekooporności szczepów wywołujących infekcję dolnych dróg oddechowych, oraz przesyłanie je do ośrodka krajowego koordynatora.

Program koordynowany jest przez Narodowy Instytut Leków oraz Instytut w Londynie, który we współpracy z firmami farmaceutycznymi zajmuje się produkcją szczepionek ze szczepów odpowiedzialnych za ten typ zakażeń w danym kraju.

Od pierwszej edycji to jest od 1994 roku laboratorium dobrowolnie uczestniczy w Krajowym Sprawdzianie Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej „ POLMICRO”. W pierwszej edycji takiej kontroli poddało się tylko 75 laboratoriów w kraju, różnego stopnia referencyjności. W edycji tej laboratorium uzyskało 7 miejsce.

Od 1994 roku nieprzerwanie uczestniczymy w krajowym sprawdzianie „POLMICRO”. Kilka razy do roku Ośrodek Referencyjny przesyła szczepy, które należy ożywić, zidentyfikować gatunki, oznaczyć lekooporność, wykryć wszystkie mechanizmy oporności, podać kliniczną interpretację uzyskanych wyników. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej mieści się w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie i prowadzony jest od początku swojej działalności przez zespół pracowników pani prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz, aktualnego Konsultanta Krajowego ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej i przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Laboratorium Mikrobiologiczne w Kołobrzegu od pierwszej edycji sprawdzianu otrzymuje bardzo dobre wyniki kontroli laboratoryjnej w postaci Świadectw Wiarygodności Badań w Mikrobiologii, które to są również zamieszczone na stronie internetowej.

Oprócz działalności diagnostycznej laboratorium od początku aktywnie bierze udział w monitorowaniu zakażeń szpitalnych, monitorowaniu lekooporności izolowanych szczepów jak również bierze udział w szkoleniu personelu szpitala w poszerzeniu wiedzy z tego zakresu.

Kierownikiem laboratorium od 20 lat jest mgr Jolanta Prawda-Zołotar, diagnosta laboratoryjny-mikrobiolog. Oprócz kierownika w laboratorium zatrudnionych jest dwóch asystentów – diagnostów laboratoryjnych, czterech techników analityki medycznej, sekretarka medyczna i pomoc laboratoryjna. Laboratorium pracuje siedem dni w tygodniu w dni powszednie od 7°° do 19°° w soboty od 8°° do 15°° a w niedzielę i święta od 8°° do 12°°. Numery telefonów na pracownię 094-35-30-213, do kierownika laboratorium 094-35-30-359, do rejestracji 094-35-30-243

Zobacz Świadectwa Wiarygodności Badań – CERTYFIKATY