Wykaz wykonywanych badań

A. PRACOWNIA: HEMATOLOGII
L.p. Rodzaj badania
1 Mielogram
2 Morfologia krwi obwodowej
3 Odczyn Biernackiego
4 Płytki krwi
5 Retikulocyty
6 Rozmaz krwi obwodowej – metoda mikroskopowa
   
B. KOAGULOLOGIA
L.p. Rodzaj badania
1 Czas kaolinowo-kefalinowy
2 Czas protrombinowy i wskażnik INR
3 D-DIMER – ilościowo
4 Fibrynogen
   
C. PRACOWNIA BIOCHEMII
L.p. Rodzaj badania
1 Albumina w surowicy
2 Aminotransferaza alaninowa w surowicy
3 Aminotransferaza asparaginianowa w surowicy
4 Amoniak w osoczu
5 Amylaza w moczu
6 Amylaza w surowicy
7 Białko całkowite w surowicy
8 Białko C-reaktywne CRP
9 Białko surowicy – rozdział elektroforetyczny /proteinogram/
10 Bilirubina bezpośrednia w surowicy
11 Bilirubina całkowita w surowicy
12 Bilirubina pośrednia w surowicy
13 Całkowita zdolność wiązania żelaza w surowicy / TIBC/
14 Chlorki w surowicy 
15 Cholesterol całkowity w surowicy
16 Cholesterol HDL
17 Cholesterol LDL
18 Cholesterol-Lipidy (CHOL, HDL, LDL, TG)
19 Dehydrogenaza mleczanowa w surowicy  LDH
20 Doustny test tolerancji glukozy – 50 g
21 Doustny test tolerancji glukozy – 75 g (na czczo i po 1 oraz 2 h)
22 Doustny test tolerancji glukozy – 75 g (na czczo i po 2 h)
23 Etanol w surowicy
24 Fosfataza alkaliczna w surowicy
25 Fosfor nieorganiczny w moczu
26 Fosfor nieorganiczny w surowicy
27 Fosfor w moczu
28 Fosfor w surowicy
29 Gamma-glutamylotranspeptydaza w surowicy
30 Gazometria RKZ
31 Glukoza w surowicy
32 Hemoglobina glikowana HBA1C
33 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym MB w surowicy
34 Kinaza fosfokreatynowa w surowicy CPK
35 Klirens endogennej kreatyniny/mocz,krew/
36 Kreatynina w moczu
37 Kreatynina w surowicy
38 Kwas moczowy w moczu
39 Kwas moczowy w surowicy
40 Lipaza w surowicy
41 Lit
42 Magnez w moczu (dobowe wydalanie magnezu)
43 Magnez w surowicy
45 Mocznik w moczu
46 Mocznik w surowicy
47 Potas   w surowicy  K 
48 Potas w moczu dobowym
49 Sód – Potas w surowicy /jonogram/
50 Sód w moczu dobowym
51 Sód w surowicy  Na
52 Transferyna w surowicy
53 Trójglicerydy
54 Wapń całkowity w moczu (dobowa utrata wapnia)
55 Wapń zjonizowany w osoczu
56 Żelazo w surowicy
   
D. PRACOWNIA IMMUNOCHEMII
 1.MARKERY
L.p. Rodzaj badania
1. Antygen karcynoembrionalny  CEA
2. Antygen nowotworowy CA 125
3. Antygen nowotworowy CA 15-3
4. Antygen nowotworowy CA 19-9
5. Beta-gonadotropina kosmówkowa  B-HCG
6. Ferrytyna
7. HE-4 (marker raka jajnika)
8. Insulina
9. N końcowy propeptyd natriuretyczny typu B    NT-PRO BNP
10. Prokalcytonina  PCT
11. Przeciwciała cyklicznego peptydu cytruliny (a-CCP)
12. TPSA
13. FPSA
14. TroponinaT hs
15. Witamina B12
16. Witamina D3
   
 2.HORMONY
L.p. Rodzaj badania
1. ACTH – hormon adrenokortykotropowy w osoczu
2. Estradiol  EII
3. FSH Hormon folikulotropowy 
4. LH Hormon lutenizujący 
5. Kalcytonina
6. Kortyzol
7. PTH Parathormon PTH  intact
8. Progesteron
9. PRL Prolaktyna
10 DHEA-S Siarczan dehydroepiandrosteronu
11 Testosteron
   
 3.HORMONY TARCZYCY
L.p. Rodzaj badania
1. TSH               Hormon tyreotropowy – Tyreotropina 
2. Anty-TPO     Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
3. Anty- TG       Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
4. Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH
5. FT3               Trójjodotyronina wolna
6. FT4              Tyroksyna wolna
   
 4.BADANIA WIRUSOLOGICZNE
L.p. Rodzaj badania
1. Antygen HBs
2. Przeciwciała anty HBc T
3. Przeciwciała anty HBs
4. Przeciwciała anty HCV
5. Przeciwciała anty-HIV1/HIV2 i antygen p24
6. Test potwierdzenia HBsAg
7. Test potwierdzenia HIV
   
 5.CHOROBY ZAKAŹNE
L.p. Rodzaj badania
1. Badanie poziomu awidności IgG przeciwko Cytomegalii
2. Badanie poziomu awidności IgG przeciwko Toxoplazmozie
3. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii kl. IgG.
4. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii kl. IgM.
5. Przeciwciała przeciwko wirusowi Cytomegalii IgG
6. Przeciwciała przeciwko wirusowi Cytomegalii IgM
7. Przeciwciała przeciwko wirusowi Różyczki kl. IgG
8. Przeciwciała przeciwko wirusowi Różyczki kl. IgM
 
E. PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ
L.p. Rodzaj badania
1. Amfetamina w moczu
2. Badanie ogólne moczu (bez pojemnika)
3. Barbiturany w moczu- test jakoąciowy
4. Benzodiazepiny w moczu – test jakościowy
5. Białko w moczu
6. Bilirubina w moczu
7. Chlorki w moczu
8. Exstaza w moczu – test jakościowy
9. Fencyklidyna PCP – test jakościowy
10. Glukoza w moczu
11. Helicobacter .pylorii – kał
12. Kał –antygen  Gardia l.
13. Kał –badanie na krew utajoną  FOB
14. Kał -badanie ogólne
15. Kał na pasożyty
16. Kanabinole w moczu  THC– test jakościowy
17. Kokaina w moczu – test jakościowy
18. Liczba Addisa (ilościowe badanie osadu moczu)
19. Marihuana w moczu – test jakościowy
20. Metamfetamina w moczu
21. Mikroalbumina
22. Morfina w moczu
23. Ocena mikroskopowa elem. morfotycznych w PMR, PJC
24. Opiaty w moczu- test jakościowy
25. Płyn mózgowo-rdzeniowy   PMR – badanie ogólne
26. Płyn stawowy
27. Płyn z jam ciała – badanie ogólne
28. Przeciwciała anty-H.pylorii
29. Test narkotyczny 10-parametrowy
30. Test narkotyczny 5-parametrowy
31. Wymaz na owsiki
   
E. PRACOWNIA SEROLOGII
L.p. Rodzaj badania
1. GRUPA KRWI + RH
2. Odczyn antyglobulinowy Coombsa bezpośredni
3. Odczyn antyglobulinowy pośredni
4. Próba zgodności serologicznej (próba krzyzowa)