Jak przygotować się do badań laboratoryjnych

Przygotowanie pacjenta do badania krwi:

 • Na pobranie krwi należy zgłosić się rano, najlepiej między godziną 7:00 a 10:00. W przypadku badań pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.
 • Pacjent powinien być na czczo tzn. po minimum 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania posiłków i płynów. Po przespanej nocy, nie po intensywnym wysiłku fizycznym.
 • W przypadku przyjmowania leków, pacjent powinien skonsultować z lekarzem czas ich zażycia w dniu pobrania.
 • Przy monitorowaniu leku, krew pobieramy przed kolejną dawką.
 • Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.
 • Wyjątkowo dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody bez dodatków.
 • Krew pobierana jest z wykorzystaniem aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi.

Przygotowanie pacjenta do badania moczu:

 • Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece).
 • Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
 • Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
 • Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
 • W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
 • Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.

Pobieranie moczu do badania ogólnego:

 • Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
 • Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.
 • Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
 • Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania.ń.

Przygotowanie pacjenta do badania dobowej zbiórki moczu:

Przed wykonaniem badania Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy pojemnik z podziałką ok. 2,5 litra oraz jednorazowy pojemnik do badania ogólnego moczu.

Pobieranie moczu ze zbiórki dobowej:

 • Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.
 • Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety
 • Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.
 • Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu.
 • Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość.
 • Porcję moczu o objętości ok. 50 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu.
 • Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem.
 • Na pojemniku zanotować zmierzoną dobową objętość moczu (w mililitrach).
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Badanie traci wartość diagnostyczną jeśli zbiórka nie zostanie przeprowadzona prawidłowo np. pominięto jedną mikcję  moczu, wówczas badanie należy powtórzyć w innym terminie.
 • Podczas prowadzenia dobowej zbiórki moczu należy zachować ogólnie przyjęte zasady higieny.

Inne ważne uwagi dotyczące określonych badań:

 1. Badanie cholesterolu całk. , cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i triglicerydów ,(LIPIDOGRAM):
 • Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną – zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
 • Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
 • W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 17-18:00.
 • W dniu badania Pacjent powinien być na czczo.
 • Krew pobiera się rano między godziną 7:00 a 10:00.
 1. Doustny test tolerancji glukozy:

Przygotowanie:

Wymagane jest skierowanie od Lekarza.

 • Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 minutach od obciążenia 75 g glukozy
 • Krew pobiera się na czczo w godzinach między 7:00 a 10:00.
 • Po pierwszym pobraniu krwi Pacjent otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.
 • Po dwóch godzinach od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.
 • W trakcie trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów, palenia papierosów.
 • W trakcie testu nie wolno oddalać się z miejsca przeprowadzania badania.
 • W przypadku złego samopoczucia należy fakt ten zgłosić personelowi przeprowadzającemu test.
 • Testy nie wykonuje się, jeżeli rozpoznanie cukrzycy jest oczywiste na podstawie pojedynczych oznaczeń glikemii.
 1. PROLAKTYNA – test stymulacji Metoklopramidem:

Przygotowanie:

Wymagane jest skierowanie od Lekarza.

 • Krew pobiera się na czczo, w godzinach rannych, najlepiej po godzinie od momentu obudzenia się.
 • Przed wykonaniem badania nie należy masować piersi i podejmować współżycia.
 • Podczas trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz unikać wysiłku fizycznego.
 • Po pierwszym pobraniu krwi pacjent otrzymuje 1 tabletkę (10 mg) metoklopramidu, którą należy popić wodą.
 • Krew pobiera się po 60 i 120 minutach od momentu podania leku/lub wg wskazań lekarza.
 1. KLIRENS KREATYNINY:

Przygotowanie:

 • W dniu poprzedzającym pobranie krwi należy przeprowadzić dobową zbiórkę moczu (patrz przygotowanie pacjenta do dobowej zbiórki moczu).
 • W dniu badania krwi należy przynieść 50 ml moczu ze zmierzonej objętości dobowej zbiórki.
 • Na pojemniku zanotować zmierzoną dobową objętość moczu (w mililitrach).
 • Krew pobiera się rano, między godziną 7:00 a 10:00, (patrz przygotowanie pacjenta do pobrania krwi).

Przygotowanie pacjenta do badania kału:

 • Przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik (dostępne w aptekach).
 • Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:

 • Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego.
 • Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.
 • Pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w chłodnym miejscu w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny.
 • Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych. Zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej. Do defekacji nie używać czopków.
 • Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Nie należy pobierać kału w czasie menstruacji.