Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość pacjenta [dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka],
  • Numer PESEL pacjenta [dotyczy wszystkich pacjentów powyżej ukończonego 3 –ego miesiąca życia],
  • W przypadku pacjentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez placówki mundurowe [wojsko, policja itd.] warto zabrać dokument potwierdzający ubezpieczenie,
  • W przypadku ubezpieczenia przez instytucję MOPS, GOPS – aktualną decyzję,
  • W przypadku pacjentów posługujących się kartą EKUZ warto ją zabrać wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Ponadto:

  • Skierowanie do Poradni Specjalistycznej
    [skierowania nie wymagają:  Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Uzależnień],
  • Aktualne wyniki badań, karty informacyjne z leczenia szpitalnego.