Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem

Regionalny Szpital w Kołobrzegu realizuje inwestycję pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z budżetu państwa. Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

Głównym celem projektu jest rozwój profilaktyki i diagnostyki zdrowotnej zgodnie
z aktualnymi potrzebami pacjentów oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości diagnostyki medycznej. Realizacja projektu zwiększy zdolności i standardy diagnostyczne Szpitala.

Przedmiotowy projekt polega na przebudowie pomieszczeń Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć, Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego, Centralnej Sterylizatorni, Apteki Szpitalnej oraz dostosowanie wejść do Szpitala oraz innych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach projektu planowany jest także zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.

Przebudowa szpitala w zakresie przewidzianym w projekcie ma na celu wdrożenie wczesnej diagnostyki i wczesnego leczenia tych chorób, co przyczyni się do skrócenia średniego czasu pobytu chorego w szpitalu. Kompleksowa diagnostyka pozwoli na wcześniejsze wykrywanie m.in. chorób nowotworowych oraz chorób układu krążeniowo-naczyniowego, co przyczyni się do skuteczniejszego leczenia oraz spowoduje zmniejszenie dezaktywacji zawodowej
i społecznej pacjentów. W efekcie realizacji projektu szpital będzie posiadał nowoczesną infrastrukturę dostosowaną do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego regionu, zapewniającą efektywność opieki zdrowotnej. Całokształt działań podjętych w projekcie umożliwi dostosowanie szpitala do aktualnych prognoz epidemiologicznych oraz trendów zachorowalności w naszym regionie (choroby naczyniowo-sercowe, w tym zawały serca i udary mózgu, nowotwory, choroby układu oddechowego). Nowoczesna diagnostyka przyczyni się również do ograniczenia negatywnych skutków przewlekłych schorzeń kostno-stawowych poprzez wcześniejsze zdiagnozowanie choroby i szybsze podjęcie odpowiedniego leczenia.

Projekt został już rozpoczęty. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – grudzień 2020 r.

Wartość projektu: 22 664 556 zł
w tym środki wspólnotowe: 18 131 644 zł
w tym środki z budżetu państwa: 2 266 455 zł.

Aktualności:

Konferencja prasowa na temat projektu – kliknij tutaj