Przetargi

157. Leki
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki

156. Dostawa materiałów opatrunkowych
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki

155. Dezynfekcja
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania

154. Audyt informatyczny
Zapytanie

153. Zakup sprzętu i aparatury medycznej – blok operacyjny
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ

152. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o  zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie SIWZ
Ogłoszenie o  zmianie ogłoszenia 2
Unieważnienie

151. Zapytanie ofertowe – sprawozdanie finansowe za lata 2013 i 2014
Zapytanie

150. Przetarg na ubezpieczenie
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o  zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie SIWZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

149. Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej
Zapytanie
Załączniki
Założenia do ekspertyzy
Unieważnienie

148. Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników do serologii
Zapytanie
Załączniki
Zapytanie 2

147. Zapytanie ofertowe na na dostawy jednorazowych probówek, pipet i koreczków
Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

146. Zapytanie ofertowe na dostawy odczynników do analityki i barwników do hematologii
Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

145. Zapytanie ofertowe na dostawy materiałów zużywalnych
Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

144. Zapytanie ofertowe na dostawy jakościowych testów kasetkowych
Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

143. Wykonanie przebudowy układu pomiarowego energii elektrycznej w Głównej Stacji Zasilającej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wg projektu
Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

142. Internet
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja załącznik nr 7
Wyjaśnienie  i modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o  zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

141. Zapytanie ofertowe – audyt elektryczny
Zapytanie /
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ 2
Informacja dla oferentów
Powiadomienie o wyborze oferty

140. Dostawa materiałów szewnych 2
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Informacja dotycząca wglądu do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze oferty
Druki ZP-12  / ZP-21

139. Dostawa sprzętu hemostatycznego
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienie SIWZ
Informacja dotycząca wglądu do ofert i próbek
Odrzucenie ofert
Powiadomienie o wyborze oferty
Druki ZP-12

138. Ochona
SiWZ /
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty
Powiadomienie o wyborze oferty 2

137. Modernizacja bloku operacyjnego
SiWZ /
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

136. Dostawa stymulatorów
SiWZ /
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty

135. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej celem pozyskania finansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04.
Zapytanie
Załączniki

134. Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego oraz dostawa dwóch respiratorów
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ 2
Wyjaśnienie SIWZ 3
Powiadomienie o wyborze oferty
Potwierdzenie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

133. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów, i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

132. System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja SIWZ
Załącznik Nr 1A
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty

131. Dostawa materiałów szewnych
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Sprostowanie do wyjaśnienia SIWZ
Powiadomienie o odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze oferty
Druki ZP-12  / ZP-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

130. Kompleksowe usługi prania
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja Załącznik Nr 9
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

129. Dostawa sprzętu do banku krwi
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

128. Dostawa zamknietego systemu do pobierania krwi
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty

127. Konserwacja wind
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty

126. Dostawa materiałów opatrunkowych
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

125. Usługa serwisowa systemu ucyfrowienia
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

124. Dostawa rękawic
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

123. Leki
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty

122. Dzierżawa analizatora do posiewu krwi wraz z dostawą podłoży
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

121. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
SiWZ Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Załącznik 7A
Załącznik 1A
Odpowiedzi na pytania 2
Wyjaśnienia do odpowiedzi na pytania 2
Przedłużenie terminu
Powiadomienie o wyborze oferty
Sprostowanie

120. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego
SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

119. Instalacja ppoż.
SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienie SIWZ
Powiadomienie o wyborze oferty

118. Oddymianie klatki nr 1
SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki

117. Dostawa druków
SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie 

116. Dostawa wyrobów ortopedycznych
SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja pakietu 21
Wyjaśnienie SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ 2
Wyjaśnienie SIWZ 3
Powiadomienie o wyborze ofertyDruk ZP-12  /Druk ZP-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

115. Obięcie nadzorem autorskim
Ogłoszenie

Archiwum