Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne

Projekty 2020
Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne”, realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

  • Centrum Diagnostyczno-Obrazowe

Roboty budowlane w zakresie przebudowy Centrum Diagnostyczno-Obrazowego rozpoczęto w styczniu 2020 r.

Wartość robót budowlanych: 3 998 132 zł.

Ponadto dokonano zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupu pozostałego wyposażenia.

  • Izba Przyjęć

Roboty budowlane w zakresie przebudowy Izby Przyjęć dotyczą dobudowy poczekalni dla pacjentów oraz wymiany dźwigów osobowych dla pacjentów.

  • Podjazd do Szpitala

Przebudowa podjazdu do szpitala ma na celu możliwość podjazdu większej liczby karetek jednocześnie.

  • Główna Stacja Zasilania

Inwestycja dotyczy zabezpieczenia mocy na zwiększone potrzeby szpitala, co wynika z zakupu nowej aparatury oraz sprzętów medycznych.