Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Projekty 2020
Roboty budowlane  w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”, realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”, rozpoczęto w styczniu 2020 r.

Wartość robót budowlanych: 2 644 500 zł.