Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Projekty 2020
Roboty budowlane  w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”, realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”, rozpoczęto

w listopadzie 2019 r.

Wartość robót budowlanych: 1 945 000 zł.