Dotacja – WFOŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielił Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu dotacji  w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania: „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu związanych z walką z pandemią wywołującą chorobę COVID-19”.

Osiągniętym efektem rzeczowym jest likwidacja zagrożenia w postaci unieszkodliwiania odpadów medycznych wysoce zakaźnych.