Dotacja – Gmina Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg udzieliła Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych.

Zakupione łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi, stanowią istotny element wyposażenia oddziałów w sprzęt mający duży wpływ na przebieg rekonwalescencji pacjentów oraz ich ogólne samopoczucie.

Nowoczesne łóżka wyposażone w wielozakresowe regulacje, umożliwiają wykonywanie codziennych procedur związanych z pobytem pacjentów w oddziałach i pozycjonowaniem pacjentów w trakcie wykonywania codziennych czynności takich jak; iniekcje, wymiana opatrunków, infuzje leków, przyjmowanie posiłków bądź zmiany pozycji w celu poprawienia komfortu przebywających pacjentów. Wyposażenie oddziałów w łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe wpływa również na poprawę warunków pracy personelu medycznego.