Dostosowanie wejść do Szpitala oraz innych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

Projekty 2020
Roboty budowlane polegające na przebudowie głównego wejścia do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu  w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie wejść do Szpitala oraz innych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”, wykonano w okresie od października 2018 r. do marca 2019 r.

Wartość zadania: 455 100 zł.