Projekty

Dotacja – WFOŚ – zobacz
Dotacja – Gmina Miasto Kołobrzeg – zobacz
RPO WZ 2014-2020. Dofinansowanie wynagrodzenia personelu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaangażowanego do walki i przeciwdziałania pandemii COVID-19 – zobacz
RPO WZ 2014-2020.Zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i do dezynfekcji przeznaczonych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – zobacz
RPO WZ 2014-2020.Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem – zobacz
Dostosowanie wejść do Szpitala oraz innych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych – zobacz
Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – zobacz
Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – zobacz
Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia – zobacz
Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne – zobacz