Wolne miejsca akredytacyjne

Regionalny Szpital w Kołobrzegu, posiadający akredytację w zakresie szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego, informuje o liczbie wolnych miejsc specjalizacyjnych na poszczególnych oddziałach:

  • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – 5
  • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY – 4
  • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ – 1
  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY – 4
  • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – 1
  • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY – 1
  • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY – 3

Kontakt:
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa – lek. Jacek Goliński –
94 35 30 207 – jgolinski@szpital.kolobrzeg.pl

Kierownik Działu Kadr i Płac – Elżbieta Zakrzewska –
94 35 30 224