Regionalny Szpital w Kołobrzegu zatrudni pracownika na stanowisko inspektora ds. organizacyjno-prawnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ( mile widziany kierunek: administracyjno-prawny, prawo)
 • samodzielność, komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • mile widziana znajomość ustawy o działalności leczniczej,mile widziana znajomość ustawy o działalności leczniczej,mile widziana znajomość ustawy o działalności leczniczej,mile widziana znajomość ustawy o działalności leczniczej,umiejętność obsługi MS Office
 • mile widziane doświadczenie w pracy i znajomość ustawy o działalności leczniczej

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • Umowa o pracę.
 • Pełen etat.
 • Praca jednozmianowa w godzinach 700-1500

Najważniejsze obowiązki:

 • Przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora, procedur wewnętrznych i nowych wewnątrzzakładowych aktów normatywnych
 • Rozprowadzanie do właściwych komórek organizacyjnych nowych wewnątrzzakładowych aktów normatywnych, zmian i uzupełnień do aktów obowiązujących.
 • Kompletowanie, przechowywanie, udostępnianie do użytku służbowego: wewnętrznych aktów normatywnych, dokumentacji z posiedzeń Rady Społecznej Szpitala, dokumentów regulujących status prawny i system organizacyjny szpitala
 • Organizowanie obrad Rady Społecznej szpitala
 • Prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu szpitala, rejestru udzielonych pełnomocnictw
 • Współpraca z Rzecznikiem Prasowym, z komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie prawidłowego rozdziału dokumentów i przepływu informacji
 • Planowanie i organizowanie uroczystości związanych z działalnością szpitala, konferencji, spotkań integracyjnych.

Informacji szczegółowych w sprawie w/w pracy udziela Kierownik Działu Kadrowo – Płacowego Regionalnego Szpitala tel. 094 35-30-224 lub 094 35 30 210.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu lub kierować na adres
e-mail: elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu
i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Adres zakładu:

Regionalny Szpital
Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg