Regionalny Szpital w Kołobrzegu zatrudni diagnostę laboratoryjnego

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe
  • mile widziana specjalizacja z mikrobiologii
  • mile widziane doświadczenie w pracy

Informacja o warunkach zatrudnienia:

  • umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna
  • praca jednozmianowa
  • miejsce pracy Laboratorium Mikrobiologiczne
  • warunki płacowe do uzgodnienia

Informacji szczegółowych w sprawie w/w pracy udziela Kierownik działu kadrowo-płacowego
tel. 94 35-30-224; 94-35-30-210 lub 94-30-35-359.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu lub kierować na adres e-mail: elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl lub mikrobiolog@szpital.kolobrzeg.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Adres zakładu:

Regionalny Szpital
Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg