Regionalny Szpital w Kołobrzegu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko administracyjno-techniczne

Wymagania:

  • Wykształcenie minimum średnie.
  • Uprawnienia energetyczne dozorowe typ D do 1KV i eksploatacyjne typ E
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • Obsługa komputera: Windows, MS-Word, Excel, Internet
  • Operatywność, sumienność i dyspozycyjność
  • Umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych w Dziale Kadr i Płac Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 94 35 30 210 lub  94 35 30 224) lub kierować na adres e-mail:

elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w RS Kołobrzeg (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883)”

Uprzejmie informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.