Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni technika sterylizacji medycznej

Wymagania:

  • Wykształcenie – technik sterylizacji medycznej,
  • Aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji typu E; grupy 2 – urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
  • Ważna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych w Dziale Kadr i Płac Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 94 35 30 210 lub  94 35 30 224) lub kierować na adres e-mail:

elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w RS Kołobrzeg (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883)”.