Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni technika RTG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Wymagania:

– wykształcenie technik elektroradiologii lub elektroradiolog
– aktualny kurs w zakresie Ochrony Radiologicznej Pacjenta
– znajomość obsługi systemu cyfrowego|
– znajomość obsługi programu Word, Excel
– aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy w promieniowaniu jonizującym
– dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność
– umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przedłożenie CV i listów motywacyjnych w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, Dział Kadr i Płac pok. 03 lub na adres e-mail:

sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl; elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Kontakt tel. 943530210, 943530224.

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r.-Dz.U.Nr 133 poz.883)”