Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni sekretarkę medyczną

Wymagania:

  • znajomość aplikacji  Excel
  • język niemiecki w stopniu dobrym

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych w Dziale Kadr i Płac Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 94 35 30 210 lub  94 35 30 224) lub kierować na adres e-mail: elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w RS Kołobrzeg (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883)”

Adres:

Regionalny Szpital
ul. Łopuskiego 31
78-100 Kołobrzeg