Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni ratownika medycznego

Wymagania:

  • Licencjat ratownika medycznego
  • Operatywność, sumienność i dyspozycyjność
  • Umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych w Dziale Kadr i Płac Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 094 35 30 210 lub  094 35 30 224) lub kierować na adres e-mail:

elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl lub julita.zimnicka@szpital.kolobrzeg.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w RS Kołobrzeg (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Uprzejmie informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.