Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni pracownika socjalnego Oddziału Psychiatrycznego

Opis stanowiska:

  • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw socjalnych pacjentom Oddziału,
  • Pośrednictwo w sprawach wymagających konsultacji z zakresu działań różnych instytucji oraz podejmowania właściwych czynności urzędowych,
  • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących pacjenta.

Warunki zatrudnienia: do uzgodnienia.

Wymagane wykształcenie:

Wykształcenie średnie (policealne) lub wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie.

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • dokument poświadczający wykształcenie,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.