Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni pielęgniarkę

Wymagania:

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  • staż pracy co najmniej 2 lata,
  • dobra obsługa komputera (pakiet MS Office),
  • mile widziane: specjalizacja i doświadczenie w pracy.

Wysokość wynagrodzenia i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego w Dziale kadrowo-płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 094 35 30 210 lub  094 35 30 224) lub kierować na adres e-mail: elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.