Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni pielęgniarkę epidemiologiczną

Praca jednozmianowa

Wymagania:
• prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
• kurs kwalifikacyjny z zakresu epidemiologii lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
• dobra obsługa komputera (pakiet MS Office),
• mile widziane doświadczenie w pracy.
Wysokość wynagrodzenia i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Informacji szczegółowych w sprawie w/w pracy udziela Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Małgorzata Grubecka tel. 94 35 30 303.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 94 35 30 210 lub 94 35 30 224) lub kierować na adres e-mail: elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z  ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t.j. )”.
Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Adres zakładu:
Regionalny Szpital
ul. Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg