Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni pielęgniarkę do punktu poboru krwi Laboratorium Analitycznego

Miejsce pracy: Punkt poboru krwi Laboratorium Analitycznego,

praca jednozmianowa w dni robocze:7:00-15:00

Wymagania:

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  • dobra obsługa komputera (pakiet MS Office),
  • mile widziane: doświadczenie w pracy.

Wysokość wynagrodzenia i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Informacji szczegółowych w sprawie w/w pracy udziela Kierownik Laboratorium Analitycznego mgr Wanada Pawełczyk tel. 0943530302.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego w Dziale kadrowo-płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 0943530210 lub  0943530224) lub kierować na adres e-mail: elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych )”.

Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Adres zakładu:

Regionalny Szpital
Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg