Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz

  1. Lekarza specjalistę kardiologa do pracy w Oddziale Kardiologicznym i Poradni Kardiologicznej. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
  2. Przyjmie lekarza rezydenta w trakcie rezydentury z opcją zatrudnienia.
  3. Lekarza chcącego rozpocząć specjalizację w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych z opcją zatrudnienia po ukończeniu specjalizacji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przedłożenie CV i listów motywacyjnych w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33 lub na adres e-mail:

sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl, elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Dyrekcją Szpitala pod nr tel. 94 35 30 207,201 oraz Ordynatorem Oddziału Kardiologii pod nr tel. 94 35 30 325, 327.