Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz terapeutę zajęciowego

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych w Dziale Kadr i Płac (94 35 30 210,94 35 30 224), gab. nr 02 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
Adres: ul. Łopuskiego 31, 78 – 100 Kołobrzeg.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w RS Kołobrzeg (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883)”