Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza specjalistę ginekologa do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Porani Ginekologiczno-Położniczej i/lub do pełnienia dyżurów

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przedłożenie CV i listów motywacyjnych w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33 lub na adres e-mail:

sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl, elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Dyrekcją Szpitala pod nr tel. 94 35 30 207,201 lub Działem Kadrowo-Płacowym 224.