Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza pulmonologa do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Poradni Pulmonologicznej

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych w Dziale Kadrowo – Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 94 35 30 210 lub  94 35 30 224) lub kierować na adres e-mail: halina.olech@szpital.kolobrzeg.pl;

elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t.j.)”

Adres zakładu:

Regionalny Szpital

ul. Łopuskiego 31

78-100 Kołobrzeg