Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarza posiadającego specjalizację z zakresu otolaryngologii

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych w Dziale Kadr i Płac Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 94 35 30 210 lub  94 35 30 224) lub na adres  e-mail: halina.olech@szpital.kolobrzeg.pl lub elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Adres: ul. Łopuskiego 31, 78 – 100 Kołobrzeg.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w RS Kołobrzeg (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883)”