Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni księgową

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie ( preferowane wykształcenie ekonomiczne)
  • staż pracy min. 6 miesięcy
  • obsługa komputera (pakiet MS Office),
  • samodzielność,komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Wysokość wynagrodzenia i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Informacji szczegółowych w sprawie w/w pracy udziela główna księgowa Regionalnego Szpitala Bożena Szmidt tel. 0943530206 lub z-ca głównej księgowej Grażyna Wąsowicz tel. 0943530204.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego w Dziale kadrowo-płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 0943530210 lub 0943530224) lub kierować na adres e-mail: bozena.szmidt@szpital.kolobrzeg.pl lub grazyna.wasowicz@szpital.kolobrzeg.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych )”.

Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.