Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni inspektora ds. kadr i płac

Wymagania:

  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
  • obsługa programu PŁATNIK

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych w Dziale Kadr i Płac Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 94 35 30 210 lub  94 35 30 224) lub kierować na adres e-mail:

elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w RS Kołobrzeg (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883)”