Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni inspektora ds. kadr i płac

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe kierunkowe jak: prawo, administracja)
  • praktyczna znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, PFRON
  • znajomość   programów kadrowo-płacowych oraz  programu Płatnik
  • umiejętność obsługi MS Office, a w szczególności  programu MS Excel

Najważniejsze obowiązki:

  • prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich  oraz sporządzanie ewidencji czasu pracy
  • sporządzanie list płac z tytułu umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz dokumentów  rozliczeniowych ZUS, US, PFRON
  • zgłaszanie do ZUS informacji o powstaniu, zmianach oraz ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • sporządzanie zestawień i raportów oraz sprawozdań kadrowo-płacowych

Umowa  o pracę na okres próbny (po okresie próbny możliwość przedłużenia umowy na okres dłuższy)

Informacji szczegółowych w sprawie w/w pracy udziela Kierownik Działu Kadrowo – Płacowego Regionalnego Szpitala tel. 094 35-30-224 lub 094 35 30 210.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu lub kierować na adres
e-mail:  elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl lub Julia.Zimnicka@szpital.kolobrzeg.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu
i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Adres zakładu:

Regionalny Szpital
Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg