Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Wymagania: 

– wykształcenie wyższe kierunkowe
– co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

– znajomość przepisów w zakresie ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych, finansach publicznych i rachunkowości  
– biegła znajomość zagadnień z zakresu ekonomii
– biegła obsługa komputera
– wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
– dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, skrupulatność
– pożądane doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia
– odporność na stres

Oferujemy:

– pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

– znaczny udział w tworzeniu strategii rozwoju szpitala
– rozwój zawodowy, szkolenia

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przedłożenie CV i listów motywacyjnych w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, Dział Kadr i Płac pok. 03 lub na adres e-mail:

sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl; elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Kontakt tel. 943530210, 943530224.

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r.-Dz.U.Nr 133 poz.883)”.