Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na stanowisko psychologa

Wymagania:
– tytuł mgr psychologii

– umiejętność pracy w zespole
– zaangażowanie
– odpowiedzialność

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przedłożenie CV i listów motywacyjnych w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, Dział Kadrowo-Płacowy,  pokój nr 03 lub na adres e-mail:

sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl; elzbieta.zakrzewska@szpital.kolobrzeg.pl

Kontakt tel. 943530210, 943530224

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r.-Dz.U.Nr 133 poz.883)”.