Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Wymagania:

– wykształcenie wyższe
– znajomość specyfiki pracy w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
– znajomość obsługi Rentgenowskiego Systemu Informatycznego
– znajomość obsługi programu Word, Excel
– aktualny kurs w zakresie Ochrony Radiologicznej Pacjenta
– aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy w promieniowaniu jonizującym
– dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność
– umiejętność kierowania zespołem

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przedłożenie CV i listów motywacyjnych w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, Dział Kadr i Płac pok. 03 lub na adres e-mail:

sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl; elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl

Kontakt tel. 943530210, 943530224.

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r.-Dz.U.Nr 133 poz.883)”.