Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na stanowisko kierowcy w Dziale Transportu

Wymagania:

– prawo jazdy kat. B,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

– orzeczenie psychologiczne o zdolności do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

– zezwolenie na kierowanie pojazdami danej kategorii wydane przez Wydział  Komunikacji,

– mile widziany dyplom ratownika medycznego i co najmniej 3 – letnie doświadczenie

  w kierowaniu pojazdami uprzywilejowanymi,

– dyspozycyjność, operatywność i sumienność.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przedłożenie CV i listów motywacyjnych w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, Dział Kadr i Płac pok. 03 lub na adres e-mail:

sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl; elzbieta.zakrzewska@szpital.kolobrzeg.pl

Kontakt tel. 943530210, 943530224.

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r.-Dz.U.Nr 133 poz.883)”.