Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert

Załącznik nr 1 – Oferta konkursowa i zarządzenie – kliknij tutaj
Załącznik nr 2 – Regulamin pracy – kliknij tutaj
Załącznik nr 3 – Wykaz dokumentów – kliknij tutaj
Załącznik nr 4 – Kwestionariusz – kliknij tutaj
Załącznik nr 5 – Podanie o zawarcie umowy cywilno-prawnej – kliknij tutaj