Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Regionalny Szpital w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na usługi zdrowotne w zawodach medycznych: psychologa; logopedy; fizjoterapeuty; diagnosty laboratoryjnego; technika analityki medycznej; elektroradiologa; terapeuty zajęciowego; farmaceuty.
 
Za­łącz­nik nr 1 – Ofer­ta kon­kur­so­wa – kliknij tutaj
Za­łącz­nik nr 2 – Ogłoszenie – kliknij tutaj
Za­łącz­nik nr 3 – Regulamin – kliknij tutaj 
Za­łącz­nik nr 4 – Warunki – kliknij tutaj 
Za­łącz­nik nr 5 – Wzór umowy – kliknij tutaj
Za­łącz­nik nr 6 – Zarządzenie – kliknij tutaj