Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni na stanowisko inspektora ds. kadr i płac

Wymagania:

  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
  • obsługa programu PŁATNIK
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich
  • wykształcenie min. średnie

Umowa  o pracę na okres próbny.

Informacji szczegółowych w sprawie w/w pracy udziela Kierownik Działu Kadrowo – Płacowego Regionalnego Szpitala tel. 094 35-30-224 lub 094 35 30 210.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego
w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu lub kierować na adres
e-mail: weronika.kowela@szpital.kolobrzeg.pl

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu
i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu (zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Adres zakładu:

Regionalny Szpital
Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg