Zdrowia Psychicznego

Przyjmuje lekarz specjalista psychiatrii.

Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku od 07.30 do 14.30

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 252

W ramach usług poradni oferujemy:

  1. Konsultacje z psychologiem

Lokalizacja:

Wejście do Szpitala od strony Kanału Drzewnego

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.