Wad Postawy dla Dzieci i Młodzieży

Gabinet Nr 1097
(przy Zakładzie Rehabilitacji)

Przyjmuje lekarz specjalista rehabilitacji.

Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku od 07.30 do 14.30

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 233

Godziny przyjęć:

W każdy poniedziałek od 09.00 do 13.00
W każdy wtorek od 14.00 do 18.00
W każdy środę od 08.00 do 12.00

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpitala.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.