Preluksacyjna

Przyjmuje lekarz specjalista ortopeda, traumatolog.

Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku od 08.00 do 13.30

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 258

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na parterze przy Izbie Przyjęć.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.