Otolaryngologiczna

Przyjmuje lekarz specjalista otolaryngolog.

Lokalizacja:

Po­rad­nia znaj­du­je się na VI pię­trze – przy Oddziale Otolaryngologicznym.

Rejestracja:

poniedziałek 11:00 – 14:00
wtorek 11:00 – 14:00
środa 11:00 – 14:00
czwartek 11:00 – 14:00
piątek 11:00 – 14:00

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 255

Rejestracja obejmuje:

  • Poradnie Laryngologiczną
  • Pracownię Audiologiczną
  • Pracownię VNG

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.