Neurologiczna

Gabinet nr 33 – Rejestracja
Gabinet nr 34 – Poradnia Neurologiczna i Poradnia leczenia bólu

Przyjmują lekarze specjaliści neurologii.

Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku od 07.15 do 13.00

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 253

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpitala.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.